Samarbetspartners

Vår pedagogiska samarbetspartner
Annhild Månsson är pedagogen som arbetar som utbildare, processledare och projektledare, och är egenföretagare sedan 2010. Företaget Gimle Utbildning AB arbetar med verksamhetsutveckling, samverkan skola-arbetsliv, och entreprenöriellt lärande i skolan i synnerhet. Utbildningsinsatserna inbjuder alltid till medskapande och kreativitet..
Tillsammans med Jimmy & Anna, –Luftakrobaterna, kan flera av utbildningsinsatserna kring det entreprenöriella lärandet kopplas samman, och visa för både mindre barn, unga och pedagoger de entreprenöriella kompetensernas betydelse på ett konkret och underhållande sätt.
Framtidstro och drömmar är viktiga för individen och dess utveckling, och vill skolan ha stöd i att arbeta med barnen kring dessa frågor, med fördel kopplade till föreläsningen ”Våga flyga”, så har Gimle AB utvecklat ett material för eleverna kring detta som Gimle AB och Luftakrobaterna gärna jobba vidare med.
Läs mer om Gimle utbildning AB:s utbildningar och insatser här: Produktblad

Gimle stödjer även uppdragsgivare i att designa projekt, och är behjälplig med ansökningsförfarandena om så önskas